Pravidla futsalu – přešlap

Vedení FUTSAL HAVÍŘOV se rozhodlo pracovat s hráčskou základnou, vedoucími a rozhodčími na ujasnění pravidel a propozic soutěže i za pomocí těchto webových stránek.

V případě výskytu většího počtu rozporu a nejasností pravidel futsalu nebo propozic soutěže, se Vám budeme zde snažit objasnit a vysvětlit daný problém.

Cílem této akce je, aby všichni zúčastnění hráči, rozhodčí a další osoby s futsalem spojené, znali správné a aktuální pravidla a nedocházelo tak ke zbytečným hádkám a rozporům na hřišti i mimo něj.

Znalost pravidel je základ a je povinností každého hráče je znát.

Manuál k rozehrávání autového kopu:

  • Hráč rozehrávající autový kop musí mít míč na postranní čáře nebo v zámezí ve vzdálenosti zhruba do 50 cm od postranní čáry.
  • Míč nesmí být v hrací ploše, jinak se jedná o špatné rozehrání.
  • Před samotným rozehráním musí být míč v klidové poloze, nesmí být v pohybu.
  • Stojná noha rozehrávajícího hráče musí být v kontaktu s postranní čárou nebo celým objemem v zámezí.
  • V případě, že je stojná noha rozehrávajícího hráče celým svým objemem v hrací ploše a není v kontaktu s postranní čárou, jedná se o přešlap a tím pádem o špatné rozehrání.
  • Pokud hráč rozehraje špatně, míč dostává soupeř.
  • Hráči soupeře musí být při rozehrávání autového kopu ve vzdálenosti 5 metrů od míče.
  • V případě nedodržení této vzdálenosti a úmyslnému zabránění v rozehrání dostává provinilý hráč žlutou kartu a autový kop se opakuje.

Obr. 1) Noha je v zámezí, jedná se o dobře rozehraný autový kop.

Obr. 2) Noha je sice v hřišti, ale je v kontaktu s postranní čárou, jedná se o dobře rozehraný autový kop.

Obr. 3) Noha je celým svým objemem v hřišti bez kontaktu s postranní čárou, jedná se o špatně rozehraný autový kop.

Obr. 1 - dobře
Obr. 2 - dobře
Obr. 3 - špatně