Informace z valné hromady

V pondělí 26.8.2019 se uskutečnila předsezónní valná hromada. Zúčastnilo se ji vedení Futsal Havířov, rozhodčí a zástupci šesti klubů. Nepřítomní zástupci klubu 1.FC CSKA Havířov dostali pořádkovou pokutu. Hlavními body VH byly volba nového předsedy, systém soutěže a rozpočet. Úvodní slovo si vzal Jakub Karkoška, který uvítal hosty, seznámil je s programem a řídil celou VH. Volba nového vedení proběhla rychle a jednomyslně, předsedou byl zvolen jediný kandidát Jakub Karkoška, místopředsedou se stal Jiří Spitz. Výkonný výbor bude ve složení Ing. Daniel Vodák a bývalý předseda Radim Majer. Předsedou komise rozhodčích zůstává Václav Schubert. Hrací systém si zástupci klubů odsouhlasily po delší diskuzi nakonec tříkolový bez nástavby. V návaznosti na hrací systém se řešil rozpočet soutěže, delegáti byli seznámení s finanční situací a schválili startovné ve výši 9 000 Kč/tým. Schváleny byly také propozice pro sezónu 2019/20 které jsou rozšířeny o jeden bod SOUPISKY (maximální počet hráčů na soupisce je 30) a pozměněny o jeden bod KONTUMACE (mužstvo je vyloučeno ze soutěže po dosažení čtvrté kontumace). Školení pravidel futsalu provedl Jiří Spitz, nedochází k žádným změnám, ale zástupci klubů Slovan Notoři navrhli, aby se přísněji trestaly nebezpečné skluzy ohrožující zdraví hráčů. Tento návrh byl prodiskutován a schválen. Dále proběhla na VH diskuze a platba zálohy na startovné. Nový předseda poté popřál všem klubům mnoho štěstí do nové sezóny a VH byla ukončena.

PS: Rád bych touto cestou poděkoval bývalému předsedovi Radimovi Majerovi za práci, kterou udělal pro Futsal Havířov. Radim byl předsedou 4 roky a byl základní pilíř nově vzniklé soutěže Futsal Havířov. Ve funkci se rozhodl skončit z osobních a časových důvodů, ale slíbil, že v případě nouze pomůže.

Doufáme, že se brzy za námi stavíš na pivo 🙂

Děkujeme

Předseda Jakub Karkoška