Galavečer Futsal Havířov – shrnutí

V pátek 19.6.2020 se uskutečnilo ve Sport Club Slávie oficiální ukončení sezóny 2019/20, kde došlo k vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších týmů. Mužstva na medailových pozicích byla oceněna pohárem, sadou medailí, láhvi alkoholu a finanční odměnou. Na závěr přišla ještě krátká řeč k rychle se blížícímu novému ročníku 2020/21 a poté už nic nebránilo se všem zúčastněným pustit do bohatého rautu a uplynulou sezónu pořádně zapít.

„Je jen škoda, že se nám akce nepodařila uspořádat kvůli COVID-19 v prvním termínu v březnu, kdy by věřím došlo mnohem více lidí, než 3 měsíce po skončení sezóny“ prohlásil předseda Futsal Havířov Jakub Karkoška.

„I tak se 25 zúčastněných skvěle bavilo a věříme že si tato slavnostní událost řekla dost nahlas o své místo na konci každé sezóny“ dodal Karkoška.

Závěrem chceme poděkovat našemu štědrému partnerovi Sport Club Slávie za skvěle nachystaný a bohatý raut.

Vedení Futsal Havířov.

Galavečer Futsal Havířov

V pátek 19.6.2020 se uskuteční od 18 hodin v restauračním zařízení Sport Club Slávie Havířov oficiální ukončení a vyhlášení výsledků sezóny 2019/20. Zvaní jsou všichni aktivní členové Futsal Havířov. Součástí volné zábavy bude raut s občerstvením od našeho partnera Sport Club Slávie Havířov. 

Program od 18-19 hodin:
– hodnocení sezóny 2019/20
– seznámení s hospodářským výsledkem
– seznámení s výsledky
– předání pohárů a medailí
– oficiální focení
– příprava na sezónu 2020/21
– diskuze
– ukončení a volná zábava
 
Důležitá je účast vedení Futsal Havířov, nejlepšího střelce, mužstev na medailových příčkách a vedoucích a kapitánů zbývajících mužstev. 
Na medaili mají nárok pouze hráči, kteří nastoupili alespoň k pěti utkáním v sezóně 2019/20.

Přihláška 2020/21

Přihláška 2020/21
Informace! Pole označená jsou povinná.×
Upozornění! V případě problémů s přihláškou nás neváhejte kontaktovat.×
Informace o týmu
Název týmu
WWW stránky týmu
Výběr ligy
Osoba přihlašující tým
Logo (nový tým nebo při změně loga)
Vedoucí týmu
Jméno (vedoucí)
Příjmení (vedoucí)
Datum narození
E-mail
Telefon
Zástupce týmu
Jméno (zástupce)
Příjmení (zástupce)
Datum narození
E-mail
Telefon
Ostatní
Poznámky (zbývá znaků 140)

Samolepky na auto

Futsal Havířov má nové samolepky svého loga pro své členy.
Samolepky jsou vodě odolné a jsou tak vhodné i do extrémních podmínek (např. na osobní automobil).
Cena samolepky je 3 Kč/kus a jejím zakoupením podpoříte Futsal Havířov.

Informace z valné hromady

V pondělí 26.8.2019 se uskutečnila předsezónní valná hromada. Zúčastnilo se ji vedení Futsal Havířov, rozhodčí a zástupci šesti klubů. Nepřítomní zástupci klubu 1.FC CSKA Havířov dostali pořádkovou pokutu. Hlavními body VH byly volba nového předsedy, systém soutěže a rozpočet. Úvodní slovo si vzal Jakub Karkoška, který uvítal hosty, seznámil je s programem a řídil celou VH. Volba nového vedení proběhla rychle a jednomyslně, předsedou byl zvolen jediný kandidát Jakub Karkoška, místopředsedou se stal Jiří Spitz. Výkonný výbor bude ve složení Ing. Daniel Vodák a bývalý předseda Radim Majer. Předsedou komise rozhodčích zůstává Václav Schubert. Hrací systém si zástupci klubů odsouhlasily po delší diskuzi nakonec tříkolový bez nástavby. V návaznosti na hrací systém se řešil rozpočet soutěže, delegáti byli seznámení s finanční situací a schválili startovné ve výši 9 000 Kč/tým. Schváleny byly také propozice pro sezónu 2019/20 které jsou rozšířeny o jeden bod SOUPISKY (maximální počet hráčů na soupisce je 30) a pozměněny o jeden bod KONTUMACE (mužstvo je vyloučeno ze soutěže po dosažení čtvrté kontumace). Školení pravidel futsalu provedl Jiří Spitz, nedochází k žádným změnám, ale zástupci klubů Slovan Notoři navrhli, aby se přísněji trestaly nebezpečné skluzy ohrožující zdraví hráčů. Tento návrh byl prodiskutován a schválen. Dále proběhla na VH diskuze a platba zálohy na startovné. Nový předseda poté popřál všem klubům mnoho štěstí do nové sezóny a VH byla ukončena.

PS: Rád bych touto cestou poděkoval bývalému předsedovi Radimovi Majerovi za práci, kterou udělal pro Futsal Havířov. Radim byl předsedou 4 roky a byl základní pilíř nově vzniklé soutěže Futsal Havířov. Ve funkci se rozhodl skončit z osobních a časových důvodů, ale slíbil, že v případě nouze pomůže.

Doufáme, že se brzy za námi stavíš na pivo 🙂

Děkujeme

Předseda Jakub Karkoška

Informace k soutěžnímu ročníku 2019/20

Vedení Futsal Havířov spustilo online přihlášku pro nový soutěžní ročník 2019/20. Mužstva, která mají zájem startovat v soutěži mají možnost do pátku 23.8.2019 vyplnit online přihlášku na webu https://www.futsalhavirov.cz

Valná hromada: Všechny mužstva přihlášená do soutěžního ročníku 2019/20 jsou povinna se dostavit na valnou hromadu v minimálním počtu dvou zástupců. Mužstva, jejichž zástupci se nedostaví na valnou hromadu nebudou připuštěny do nového ročníku. Zástupci mužstev budou na valné hromadě platit nevratnou zálohu na startovné ve výši 2 000 Kč. Zbytek startovného, jehož výše bude známá až po valné hromadě je nutno doplatit do 31.8.2019. Mužstva, která budou platit startovné po tomto datu budou mít startovné navýšené o 1 000 Kč.
Valná hromada se uskuteční v pondělí 26.8.2019 od 18:00 do 20:00 hod. v Sportbaru Slávie na MSH Slávie Havířov.

Program valné hromady:

 • zahájení
 • volba nového předsedy
 • hrací systém
 • rozpočet
 • propozice
 • futsalová pravidla + školení
 • diskuze
 • hlasování a schvalování
 • platba zálohy na startovné

Rozlosování zápasů proběhne během měsíce září, začátek soutěže je plánovaný na přelom září – říjen. Předpokládaný konec soutěže je březen 2020.

Liga Starých Pánů

Nová soutěž určená pro hráče věku 40+ se zatím pro nedostatek týmů nebude rozjíždět.
Přihlásil se nám pouze jeden tým Veteráns Petřvald.
V případě zájmu o tuto soutěž kontaktujte vedení Futsal Havířov.
Minimální počet mužstev pro zahájení soutěže jsou 3 mužstva.
V případě naplnění minimálního počtu týmů by bylo možné soutěž rozjet do jednoho měsíce.

Pravidla futsalu – přešlap

Vedení Futsal Havířov se rozhodlo pracovat s hráčskou základnou, vedoucími a rozhodčími na ujasnění pravidel a propozic soutěže i za pomocí těchto webových stránek.
V případě výskytu většího počtu rozporu a nejasností pravidel futsalu nebo propozic soutěže, se Vám budeme zde snažit objasnit a vysvětlit daný problém.
Cílem této akce je, aby všichni zúčastnění hráči, rozhodčí a další osoby s futsalem spojené, znali správné a aktuální pravidla a nedocházelo tak ke zbytečným hádkám a rozporům na hřišti i mimo něj.
Znalost pravidel je základ a je povinností každého hráče je znát.

Manuál k rozehrávání autového kopu:

 • Hráč rozehrávající autový kop musí mít míč na postranní čáře nebo v zámezí ve vzdálenosti zhruba do 50 cm od postranní čáry.
 • Míč nesmí být v hrací ploše, jinak se jedná o špatné rozehrání.
 • Před samotným rozehráním musí být míč v klidové poloze, nesmí být v pohybu.
 • Stojná noha rozehrávajícího hráče musí být v kontaktu s postranní čárou nebo celým objemem v zámezí.
 • V případě, že je stojná noha rozehrávajícího hráče celým svým objemem v hrací ploše a není v kontaktu s postranní čárou, jedná se o přešlap a tím pádem o špatné rozehrání.
 • Pokud hráč rozehraje špatně, míč dostává soupeř.
 • Hráči soupeře musí být při rozehrávání autového kopu ve vzdálenosti 5 metrů od míče.
 • V případě nedodržení této vzdálenosti a úmyslnému zabránění v rozehrání dostává provinilý hráč žlutou kartu a autový kop se opakuje.
 • Obr. 1 – Noha je v zámezí, jedná se o dobře rozehraný autový kop.
 • Obr. 2 – Noha je sice v hřišti, ale je v kontaktu s postranní čárou, jedná se o dobře rozehraný autový kop.
 • Obr. 3 – Noha je celým svým objemem v hřišti bez kontaktu s postranní čárou, jedná se o špatně rozehraný autový kop.


Obr. 1 – dobře


Obr. 2 – dobře


Obr. 3 – špatně

Tresty za vyloučení

Druh vyloučeníTrest
vyloučení po dvou žlutých kartách1 zápas stop
zmaření vyložené brankové příležitosti nedovoleným způsobem1-2 zápasy stop
faul (podražení, strčení, držení, vražení)1-3 zápasy stop
ostrý faul bez možnosti a šance hrát míč2-5 zápasů stop
urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka bez hanlivých slov2-5 zápasů stop
urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka s hanlivými slovy3-8 zápasů stop
plivnutí na protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka4-7 zápasů stop
fyzické napadení protihráče, funkcionáře nebo diváka4-8 zápasů stop
fyzické napadení rozhodčího1-3 roky stop
ostatní – dle zvážení a rozhodnutí vedení Futsal Havířov

U vyloučení s pohyblivou délkou trestů se bude přihlížet k okolnostem za jakých vyloučení vzniklo, jak závažný přečin byl vykonán, zda došlo k nějakému zranění, o jakého hráče a z jakého klubu se jedná (recidivista – problémový klub).

O výši všech trestů rozhoduje vedení Futsal Havířov.

Nový e-mail

Vedení Futsal Havířov založilo za účelem zjednodušení komunikace mezi kluby a vedením soutěže nový e-mail.
Prosíme tedy zástupce všech mužstev, aby při komunikaci s vedením Futsal Havířov používali výhradně tuto e-mailovou adresu info@futsalhavirov.cz