Valná hromada 2020

Vedení Futsal Havířov spustilo online přihlášku pro nový soutěžní ročník 2020/21. Mužstva, která mají zájem startovat v soutěži mají možnost do pátku 28.8.2020 vyplnit online přihlášku na webu https://www.futsalhavirov.cz

Valná hromada: Všechny mužstva přihlášená do soutěžního ročníku 2020/21 jsou povinna se dostavit na valnou hromadu v minimálním počtu dvou zástupců (vedoucí, kapitán). Valné hromady se může zúčastnit jakýkoliv člen Futsalu Havířov. Mužstva, jejichž zástupci se nedostaví na valnou hromadu nebudou připuštěny do nového ročníku. Zástupci mužstev budou na valné hromadě platit nevratnou zálohu na startovné ve výši 1 000 Kč. Zbytek startovného, jehož výše bude známá až po valné hromadě je nutno doplatit do neděle 6.9.2020. Mužstva, která budou platit startovné po tomto datu budou mít startovné navýšené o 1 000 Kč.
Valná hromada se uskuteční v pondělí 31.8.2020 od 18:00 do 20:00 hod. v Sportbaru Slávie na MSH Slávie Havířov.

Program valné hromady:

 • zahájení
 • platba zálohy na startovné
 • hrací systém
 • rozpočet
 • propozice
 • futsalová pravidla + školení
 • diskuze
 • hlasování a schvalování

Rozlosování zápasů proběhne během měsíce září, začátek soutěže je plánovaný na konec září. Předpokládaný konec soutěže je duben 2021.

Galavečer Futsal Havířov – shrnutí

V pátek 19.6.2020 se uskutečnilo ve Sport Club Slávie oficiální ukončení sezóny 2019/20, kde došlo k vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších týmů. Mužstva na medailových pozicích byla oceněna pohárem, sadou medailí, láhvi alkoholu a finanční odměnou. Na závěr přišla ještě krátká řeč k rychle se blížícímu novému ročníku 2020/21 a poté už nic nebránilo se všem zúčastněným pustit do bohatého rautu a uplynulou sezónu pořádně zapít.

„Je jen škoda, že se nám akce nepodařila uspořádat kvůli COVID-19 v prvním termínu v březnu, kdy by věřím došlo mnohem více lidí, než 3 měsíce po skončení sezóny“ prohlásil předseda Futsal Havířov Jakub Karkoška.

„I tak se 25 zúčastněných skvěle bavilo a věříme že si tato slavnostní událost řekla dost nahlas o své místo na konci každé sezóny“ dodal Karkoška.

Závěrem chceme poděkovat našemu štědrému partnerovi Sport Club Slávie za skvěle nachystaný a bohatý raut.

Vedení Futsal Havířov.

Galavečer Futsal Havířov

V pátek 19.6.2020 se uskuteční od 18 hodin v restauračním zařízení Sport Club Slávie Havířov oficiální ukončení a vyhlášení výsledků sezóny 2019/20. Zvaní jsou všichni aktivní členové Futsal Havířov. Součástí volné zábavy bude raut s občerstvením od našeho partnera Sport Club Slávie Havířov. 

Program od 18-19 hodin:
– hodnocení sezóny 2019/20
– seznámení s hospodářským výsledkem
– seznámení s výsledky
– předání pohárů a medailí
– oficiální focení
– příprava na sezónu 2020/21
– diskuze
– ukončení a volná zábava
 
Důležitá je účast vedení Futsal Havířov, nejlepšího střelce, mužstev na medailových příčkách a vedoucích a kapitánů zbývajících mužstev. 
Na medaili mají nárok pouze hráči, kteří nastoupili alespoň k pěti utkáním v sezóně 2019/20.

Samolepky na auto

Futsal Havířov má nové samolepky svého loga pro své členy.
Samolepky jsou vodě odolné a jsou tak vhodné i do extrémních podmínek (např. na osobní automobil).
Cena samolepky je 3 Kč/kus a jejím zakoupením podpoříte Futsal Havířov.

Informace z valné hromady

V pondělí 26.8.2019 se uskutečnila předsezónní valná hromada. Zúčastnilo se ji vedení Futsal Havířov, rozhodčí a zástupci šesti klubů. Nepřítomní zástupci klubu 1.FC CSKA Havířov dostali pořádkovou pokutu. Hlavními body VH byly volba nového předsedy, systém soutěže a rozpočet. Úvodní slovo si vzal Jakub Karkoška, který uvítal hosty, seznámil je s programem a řídil celou VH. Volba nového vedení proběhla rychle a jednomyslně, předsedou byl zvolen jediný kandidát Jakub Karkoška, místopředsedou se stal Jiří Spitz. Výkonný výbor bude ve složení Ing. Daniel Vodák a bývalý předseda Radim Majer. Předsedou komise rozhodčích zůstává Václav Schubert. Hrací systém si zástupci klubů odsouhlasily po delší diskuzi nakonec tříkolový bez nástavby. V návaznosti na hrací systém se řešil rozpočet soutěže, delegáti byli seznámení s finanční situací a schválili startovné ve výši 9 000 Kč/tým. Schváleny byly také propozice pro sezónu 2019/20 které jsou rozšířeny o jeden bod SOUPISKY (maximální počet hráčů na soupisce je 30) a pozměněny o jeden bod KONTUMACE (mužstvo je vyloučeno ze soutěže po dosažení čtvrté kontumace). Školení pravidel futsalu provedl Jiří Spitz, nedochází k žádným změnám, ale zástupci klubů Slovan Notoři navrhli, aby se přísněji trestaly nebezpečné skluzy ohrožující zdraví hráčů. Tento návrh byl prodiskutován a schválen. Dále proběhla na VH diskuze a platba zálohy na startovné. Nový předseda poté popřál všem klubům mnoho štěstí do nové sezóny a VH byla ukončena.

PS: Rád bych touto cestou poděkoval bývalému předsedovi Radimovi Majerovi za práci, kterou udělal pro Futsal Havířov. Radim byl předsedou 4 roky a byl základní pilíř nově vzniklé soutěže Futsal Havířov. Ve funkci se rozhodl skončit z osobních a časových důvodů, ale slíbil, že v případě nouze pomůže.

Doufáme, že se brzy za námi stavíš na pivo 🙂

Děkujeme

Předseda Jakub Karkoška

Informace k soutěžnímu ročníku 2019/20

Vedení Futsal Havířov spustilo online přihlášku pro nový soutěžní ročník 2019/20. Mužstva, která mají zájem startovat v soutěži mají možnost do pátku 23.8.2019 vyplnit online přihlášku na webu https://www.futsalhavirov.cz

Valná hromada: Všechny mužstva přihlášená do soutěžního ročníku 2019/20 jsou povinna se dostavit na valnou hromadu v minimálním počtu dvou zástupců. Mužstva, jejichž zástupci se nedostaví na valnou hromadu nebudou připuštěny do nového ročníku. Zástupci mužstev budou na valné hromadě platit nevratnou zálohu na startovné ve výši 2 000 Kč. Zbytek startovného, jehož výše bude známá až po valné hromadě je nutno doplatit do 31.8.2019. Mužstva, která budou platit startovné po tomto datu budou mít startovné navýšené o 1 000 Kč.
Valná hromada se uskuteční v pondělí 26.8.2019 od 18:00 do 20:00 hod. v Sportbaru Slávie na MSH Slávie Havířov.

Program valné hromady:

 • zahájení
 • volba nového předsedy
 • hrací systém
 • rozpočet
 • propozice
 • futsalová pravidla + školení
 • diskuze
 • hlasování a schvalování
 • platba zálohy na startovné

Rozlosování zápasů proběhne během měsíce září, začátek soutěže je plánovaný na přelom září – říjen. Předpokládaný konec soutěže je březen 2020.

Liga Starých Pánů

Nová soutěž určená pro hráče věku 40+ se zatím pro nedostatek týmů nebude rozjíždět.
Přihlásil se nám pouze jeden tým Veteráns Petřvald.
V případě zájmu o tuto soutěž kontaktujte vedení Futsal Havířov.
Minimální počet mužstev pro zahájení soutěže jsou 3 mužstva.
V případě naplnění minimálního počtu týmů by bylo možné soutěž rozjet do jednoho měsíce.

Pravidla futsalu – přešlap

Vedení Futsal Havířov se rozhodlo pracovat s hráčskou základnou, vedoucími a rozhodčími na ujasnění pravidel a propozic soutěže i za pomocí těchto webových stránek.
V případě výskytu většího počtu rozporu a nejasností pravidel futsalu nebo propozic soutěže, se Vám budeme zde snažit objasnit a vysvětlit daný problém.
Cílem této akce je, aby všichni zúčastnění hráči, rozhodčí a další osoby s futsalem spojené, znali správné a aktuální pravidla a nedocházelo tak ke zbytečným hádkám a rozporům na hřišti i mimo něj.
Znalost pravidel je základ a je povinností každého hráče je znát.

Manuál k rozehrávání autového kopu:

 • Hráč rozehrávající autový kop musí mít míč na postranní čáře nebo v zámezí ve vzdálenosti zhruba do 50 cm od postranní čáry.
 • Míč nesmí být v hrací ploše, jinak se jedná o špatné rozehrání.
 • Před samotným rozehráním musí být míč v klidové poloze, nesmí být v pohybu.
 • Stojná noha rozehrávajícího hráče musí být v kontaktu s postranní čárou nebo celým objemem v zámezí.
 • V případě, že je stojná noha rozehrávajícího hráče celým svým objemem v hrací ploše a není v kontaktu s postranní čárou, jedná se o přešlap a tím pádem o špatné rozehrání.
 • Pokud hráč rozehraje špatně, míč dostává soupeř.
 • Hráči soupeře musí být při rozehrávání autového kopu ve vzdálenosti 5 metrů od míče.
 • V případě nedodržení této vzdálenosti a úmyslnému zabránění v rozehrání dostává provinilý hráč žlutou kartu a autový kop se opakuje.
 • Obr. 1 – Noha je v zámezí, jedná se o dobře rozehraný autový kop.
 • Obr. 2 – Noha je sice v hřišti, ale je v kontaktu s postranní čárou, jedná se o dobře rozehraný autový kop.
 • Obr. 3 – Noha je celým svým objemem v hřišti bez kontaktu s postranní čárou, jedná se o špatně rozehraný autový kop.


Obr. 1 – dobře


Obr. 2 – dobře


Obr. 3 – špatně

Tresty za vyloučení

Druh vyloučeníTrest
vyloučení po dvou žlutých kartách1 zápas stop
zmaření vyložené brankové příležitosti nedovoleným způsobem1-2 zápasy stop
faul (podražení, strčení, držení, vražení)1-3 zápasy stop
ostrý faul bez možnosti a šance hrát míč2-5 zápasů stop
urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka bez hanlivých slov2-5 zápasů stop
urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka s hanlivými slovy3-8 zápasů stop
plivnutí na protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka4-7 zápasů stop
fyzické napadení protihráče, funkcionáře nebo diváka4-8 zápasů stop
fyzické napadení rozhodčího1-3 roky stop
ostatní – dle zvážení a rozhodnutí vedení Futsal Havířov

U vyloučení s pohyblivou délkou trestů se bude přihlížet k okolnostem za jakých vyloučení vzniklo, jak závažný přečin byl vykonán, zda došlo k nějakému zranění, o jakého hráče a z jakého klubu se jedná (recidivista – problémový klub).

O výši všech trestů rozhoduje vedení Futsal Havířov.

Nový e-mail

Vedení Futsal Havířov založilo za účelem zjednodušení komunikace mezi kluby a vedením soutěže nový e-mail.
Prosíme tedy zástupce všech mužstev, aby při komunikaci s vedením Futsal Havířov používali výhradně tuto e-mailovou adresu info@futsalhavirov.cz