Projednání o snížení trestu pro hráče Jiří Dolák (Indiáni)

Vedení Futsal Havířov v posledních dnech intenzivně projednávalo žádost klubu Indiáni o snížení trestu pro hráče Jiří Dolák ze dne 2.2.2018 (vytržená ČK hlavnímu rozhodčímu z ruky + urážky + vyhrožování) za což mu byl udělen osobní trest 9 zápasů + podmínka do konce roku 2018 a 100 Kč pokuta viz tresty a tabulka trestů za vyloučení.

Rozhodnutí Futsal Havířov:
Žádost se zamítá a nadále platí trest v plné výši.

Vyjádření Futsal Havířov:
Vedení Futsal Havířov si stojí za svým rozhodnutím ze dne 2.2.2018 a odsuzuje chování hráče Jiřího Doláka vůči hlavnímu rozhodčímu utkání Gustavu Dytkovy, které nepatří do sportu a poškozuje značku Futsal Havířov.
Naším cílem je chránit rozhodčí kvůli jejich nedostatku a tvrdě trestat jakékoliv nesportovní chování.
Z tohoto důvodu se v loňské sezóně 2017/18 zavedla tabulka trestů.
Věříme, že za pomoci tvrdých trestů se nám podaří tyto výlevy nesportovního chování omezit na minimum.
Trest pro hráče Jiřího Doláka bude sloužit jako precedens pro další hráče, že tresty budou i nadále tvrdé a vedení Futsal Havířov nehodlá snižovat délku jejich trestů.
Doufáme, že hráč Jiří Dolák pochopí naše rozhodnutí a my mu přejeme hodně štěstí do dalších utkání.

Vedení Futsal Havířov

Kontrola soupisek

Prosíme vedoucí všech týmů, aby si zkontrolovali na stránkách Futsal Havířov aktualizovanou soupisku svého mužstva, zda nechybí nebo nepřebývá nějaký hráč, správnost jména a datumu narození. Případné neshody hlaste na info@futsalhavirov.cz

Děkujeme za kontrolu.

Liga Starých Pánů

Nová soutěž určená pro hráče věku 40+ se zatím pro nedostatek týmů nebude rozjíždět.
Přihlásil se nám pouze jeden tým Veteráns Petřvald.
V případě zájmu o tuto soutěž kontaktujte vedení Futsal Havířov.
Minimální počet mužstev pro zahájení soutěže jsou 3 mužstva.
V případě naplnění minimálního počtu týmů by bylo možné soutěž rozjet do jednoho měsíce.

Pravidla futsalu – přešlap

Vedení Futsal Havířov se rozhodlo pracovat s hráčskou základnou, vedoucími a rozhodčími na ujasnění pravidel a propozic soutěže i za pomocí těchto webových stránek.
V případě výskytu většího počtu rozporu a nejasností pravidel futsalu nebo propozic soutěže, se Vám budeme zde snažit objasnit a vysvětlit daný problém.
Cílem této akce je, aby všichni zúčastnění hráči, rozhodčí a další osoby s futsalem spojené, znali správné a aktuální pravidla a nedocházelo tak ke zbytečným hádkám a rozporům na hřišti i mimo něj.
Znalost pravidel je základ a je povinností každého hráče je znát.

Manuál k rozehrávání autového kopu:

 • Hráč rozehrávající autový kop musí mít míč na postranní čáře nebo v zámezí ve vzdálenosti zhruba do 50 cm od postranní čáry.
 • Míč nesmí být v hrací ploše, jinak se jedná o špatné rozehrání.
 • Před samotným rozehráním musí být míč v klidové poloze, nesmí být v pohybu.
 • Stojná noha rozehrávajícího hráče musí být v kontaktu s postranní čárou nebo celým objemem v zámezí.
 • V případě, že je stojná noha rozehrávajícího hráče celým svým objemem v hrací ploše a není v kontaktu s postranní čárou, jedná se o přešlap a tím pádem o špatné rozehrání.
 • Pokud hráč rozehraje špatně, míč dostává soupeř.
 • Hráči soupeře musí být při rozehrávání autového kopu ve vzdálenosti 5 metrů od míče.
 • V případě nedodržení této vzdálenosti a úmyslnému zabránění v rozehrání dostává provinilý hráč žlutou kartu a autový kop se opakuje.
 • Obr. 1 – Noha je v zámezí, jedná se o dobře rozehraný autový kop.
 • Obr. 2 – Noha je sice v hřišti, ale je v kontaktu s postranní čárou, jedná se o dobře rozehraný autový kop.
 • Obr. 3 – Noha je celým svým objemem v hřišti bez kontaktu s postranní čárou, jedná se o špatně rozehraný autový kop.


Obr. 1 – dobře


Obr. 2 – dobře


Obr. 3 – špatně

Tresty za vyloučení

Druh vyloučeníTrest
vyloučení po dvou žlutých kartách1 zápas stop
zmaření vyložené brankové příležitosti nedovoleným způsobem1-2 zápasy stop
faul (podražení, strčení, držení, vražení)1-3 zápasy stop
ostrý faul bez možnosti a šance hrát míč2-5 zápasů stop
urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka bez hanlivých slov2-5 zápasů stop
urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka s hanlivými slovy3-8 zápasů stop
plivnutí na protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka4-7 zápasů stop
fyzické napadení protihráče, funkcionáře nebo diváka4-8 zápasů stop
fyzické napadení rozhodčího1-3 roky stop
ostatní – dle zvážení a rozhodnutí vedení Futsal Havířov

U vyloučení s pohyblivou délkou trestů se bude přihlížet k okolnostem za jakých vyloučení vzniklo, jak závažný přečin byl vykonán, zda došlo k nějakému zranění, o jakého hráče a z jakého klubu se jedná (recidivista – problémový klub).

O výši všech trestů rozhoduje vedení Futsal Havířov.

Nový e-mail

Vedení Futsal Havířov založilo za účelem zjednodušení komunikace mezi kluby a vedením soutěže nový e-mail.
Prosíme tedy zástupce všech mužstev, aby při komunikaci s vedením Futsal Havířov používali výhradně tuto e-mailovou adresu info@futsalhavirov.cz