Liga Starých Pánů 2018/19

Vedení FUTSAL HAVÍŘOV by rádo on nové sezóny 2018/19 spustilo vedle hlavní soutěže také Ligu Starých Pánů (dále jen „LSP“).

Tato soutěž by byla určena hráčům straším 40 let, takže pro ročníky 1978 a starší.

Soutěž by byla nezávazná na hlavní soutěž FUTSAL HAVÍŘOV, takže hráči starší 40 let by mohli současně hrát obě soutěže.

LSP by začínala v listopadu 2018 a hrála by se ve frekvenci cca 1 x za měsíc.

Hrací měsíce by byly listopad, prosinec, leden, únor.

Pravidla a propozice jsou stejná pro LSP jako pro hlavní soutěž FUTSAL HAVÍŘOV.

Minimální počet mužstev pro rozjetí LSP je stanoven na 3 mužstva.

Hrací modely:

3 týmy: 4 kolový systém (8 zápasů každý tým)
Startovné 4 000,- Kč

4 týmy: 3 kolový systém (9 zápasů každý tým)
Startovné 4 500,- Kč

5 týmů: 2 kolový systém (8 zápasů každý tým)
Startovné 4 000,- Kč

Pravidla futsalu – přešlap

Vedení FUTSAL HAVÍŘOV se rozhodlo pracovat s hráčskou základnou, vedoucími a rozhodčími na ujasnění pravidel a propozic soutěže i za pomocí těchto webových stránek.

V případě výskytu většího počtu rozporu a nejasností pravidel futsalu nebo propozic soutěže, se Vám budeme zde snažit objasnit a vysvětlit daný problém.

Cílem této akce je, aby všichni zúčastnění hráči, rozhodčí a další osoby s futsalem spojené, znali správné a aktuální pravidla a nedocházelo tak ke zbytečným hádkám a rozporům na hřišti i mimo něj.

Znalost pravidel je základ a je povinností každého hráče je znát.

Manuál k rozehrávání autového kopu:

  • Hráč rozehrávající autový kop musí mít míč na postranní čáře nebo v zámezí ve vzdálenosti zhruba do 50 cm od postranní čáry.
  • Míč nesmí být v hrací ploše, jinak se jedná o špatné rozehrání.
  • Před samotným rozehráním musí být míč v klidové poloze, nesmí být v pohybu.
  • Stojná noha rozehrávajícího hráče musí být v kontaktu s postranní čárou nebo celým objemem v zámezí.
  • V případě, že je stojná noha rozehrávajícího hráče celým svým objemem v hrací ploše a není v kontaktu s postranní čárou, jedná se o přešlap a tím pádem o špatné rozehrání.
  • Pokud hráč rozehraje špatně, míč dostává soupeř.
  • Hráči soupeře musí být při rozehrávání autového kopu ve vzdálenosti 5 metrů od míče.
  • V případě nedodržení této vzdálenosti a úmyslnému zabránění v rozehrání dostává provinilý hráč žlutou kartu a autový kop se opakuje.

Obr. 1) Noha je v zámezí, jedná se o dobře rozehraný autový kop.

Obr. 2) Noha je sice v hřišti, ale je v kontaktu s postranní čárou, jedná se o dobře rozehraný autový kop.

Obr. 3) Noha je celým svým objemem v hřišti bez kontaktu s postranní čárou, jedná se o špatně rozehraný autový kop.

Obr. 1 - dobře
Obr. 2 - dobře
Obr. 3 - špatně

Tresty za vyloučení

DRUH VYLOUČENÍTREST
vyloučení po dvou žlutých kartách1 zápas stop
zmaření vyložené brankové příležitosti nedovoleným způsobem1-2 zápasy stop
faul (podražení, strčení, držení, vražení)1-3 zápasy stop
ostrý faul bez možnosti a šance hrát míč2-5 zápasů stop
urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka bez hanlivých slov2-5 zápasů stop
urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka s hanlivými slovy3-8 zápasů stop
plivnutí na protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka4-7 zápasů stop
fyzické napadení protihráče, funkcionáře nebo diváka4-8 zápasů stop
fyzické napadení rozhodčího1-3 roky stop
ostatní – dle zvážení a rozhodnutí vedení FUTSAL HAVÍŘOV

U vyloučení s pohyblivou délkou trestů se bude přihlížet k okolnostem za jakých vyloučení vzniklo, jak závažný přečin byl vykonán, zda došlo k nějakému zranění, o jakého hráče a z jakého klubu se jedná (recidivista – problémový klub).

O výši všech trestů rozhoduje vedení FUTSAL HAVÍŘOV.

Nový e-mail

Vedení FUTSAL HAVÍŘOV založilo za účelem zjednodušení komunikace mezi kluby a vedením soutěže nový e-mail.

Prosíme tedy zástupce všech mužstev, aby při komunikaci s vedením FUTSAL HAVÍŘOV používali výhradně tuto e-mailovou adresu: info@futsalhavirov.cz

Děkujeme.