Valná hromada 2018

V neděli 26.8.2018 od 18:00 do 20:00 hod. se bude konat v restauračním zařízení MSH Slávie info schůze FUTSAL HAVÍŘOV k sezóně 2018/19.

Program:

 • zahájení
 • hodnocení sezóny 2017/18
 • hrací systém
 • rozpočet
 • seznámení s propozicemi
 • futsalové pravidla + školení
 • otevřená diskuze
 • hlasování a schvalování
 • platba startovného

Každý tým je povinen být na schůzi zastoupen v počtu minimálně dvou delegátů, nejlépe vedoucí + kapitán !!! (nedodržení počtu delegátu bude trestáno dle propozic pořádkovou pokutou)

Informace k novému soutěžnímu ročníku 2018/19

Vedení Futsal Havířov již pracuje na přípravách pro nový soutěžní ročník 2018/19 a proto Vám přinášíme pár důležitých informací.

Od 1.7.2018 spouštíme přihlášky a mužstva se tak mohou přihlásit do nového soutěžního ročníku. Přihlašování mužstev bude možné do středy 15.8.2018.
Letos poprvé bude přihláška v online podobě na našich oficiálních webových stránkách zde přihláška 2018/19 a to proto, aby přihlášení mužstev bylo jednodušší a online.

Novinkou od nové sezóny by měla být Liga Starých Pánů, pokud tedy bude o tento produkt zájem. Veškeré informace k LSP naleznete zde Liga Starých Pánů.

Hrací systém: Co se týče hlavní soutěže Futsal Havířov (1. Liga), tak vedení předpokládá počet účatníků v rozmezí 10-12 mužstev. Hrací systém bude dvoukolový (doma, venku) bez další nástavby a bez play off.

Startovné: Budeme-li vycházet z loňské sezóny, kde každé mužstvo odehrálo 18 zápasů a startovné bylo 9 000 Kč, stál jeden zápas každé mužstvo 500 Kč.
Startovné pro letošní sezónu bude určeno až v závislosti podle počtu přihlášených mužstev a propočítání nákladů na sezónu 2018/19.
Příklad: Při odehrání 20 zápasů/tým startovné 10 000 Kč. (myslím, že nebudeme daleko od pravdy).

Valná hromada: Uskuteční se 26.8.2018 v 18:00 hod. jako loni, v pizzerii na MSH Slávie. Mužstva se na valné hromadě dozví vše důležité, budou jim předány propozice k soutěžnímu ročníku 2018/19, změny v pravidlech, schválení rozpočtu, diskuze, platba startovného a další. Každé mužstvo je povinné být na VH zastoupeno dvěma zástupci.

Platba startovného: Startovné musí být uhrazeno do pátku 31.8.2018 buď osobně nebo převodem na účet. Mužstva, které budou hradit startovné po tomto datu, budou mít startovné dražší o 1000 Kč. (Poslední možný termín platby bude neděle 9.9.2018).

Losování a rozpis zápasů do 15.9.2018
Začátek nové sezóny 2018/19 předpokládáme ve druhé polovině září.


Přihlášené týmy
Tým
Liga
Datum přihlášení
FK Rapid Havířov
1. Liga
2018-07-01 16:08:27 +02:00
FO3 Havířov
1. Liga
2018-07-03 19:19:28 +02:00
1.Fc.Cska Havířov
1. Liga
2018-07-04 11:11:52 +02:00
Tks Notoři
1. Liga
2018-07-09 08:34:23 +02:00
TDK Havirov
1. Liga
2018-07-16 11:49:24 +02:00
Glory United
1. Liga
2018-07-20 06:25:40 +02:00
Veteráns Petřvald
Liga Starých Pánů
2018-07-20 20:59:01 +02:00
Bellavue FC
1. Liga
2018-08-06 13:36:03 +02:00
SC Premium Stonava
1. Liga
2018-08-10 19:15:40 +02:00
Indiáni
1. Liga
2018-08-15 09:40:42 +02:00

Liga Starých Pánů 2018/19

Vedení FUTSAL HAVÍŘOV by rádo on nové sezóny 2018/19 spustilo vedle hlavní soutěže také Ligu Starých Pánů (dále jen „LSP“).

Tato soutěž by byla určena hráčům straším 40 let, takže pro ročníky 1978 a starší.

Soutěž by byla nezávazná na hlavní soutěž FUTSAL HAVÍŘOV, takže hráči starší 40 let by mohli současně hrát obě soutěže.

LSP by začínala v listopadu 2018 a hrála by se ve frekvenci cca 1 x za měsíc.

Hrací měsíce by byly listopad, prosinec, leden, únor.

Pravidla a propozice jsou stejná pro LSP jako pro hlavní soutěž FUTSAL HAVÍŘOV.

Minimální počet mužstev pro rozjetí LSP je stanoven na 3 mužstva.

Hrací modely:

3 týmy: 4 kolový systém (8 zápasů každý tým)
Startovné 4 000,- Kč

4 týmy: 3 kolový systém (9 zápasů každý tým)
Startovné 4 500,- Kč

5 týmů: 2 kolový systém (8 zápasů každý tým)
Startovné 4 000,- Kč

Pravidla futsalu – přešlap

Vedení FUTSAL HAVÍŘOV se rozhodlo pracovat s hráčskou základnou, vedoucími a rozhodčími na ujasnění pravidel a propozic soutěže i za pomocí těchto webových stránek.

V případě výskytu většího počtu rozporu a nejasností pravidel futsalu nebo propozic soutěže, se Vám budeme zde snažit objasnit a vysvětlit daný problém.

Cílem této akce je, aby všichni zúčastnění hráči, rozhodčí a další osoby s futsalem spojené, znali správné a aktuální pravidla a nedocházelo tak ke zbytečným hádkám a rozporům na hřišti i mimo něj.

Znalost pravidel je základ a je povinností každého hráče je znát.

Manuál k rozehrávání autového kopu:

 • Hráč rozehrávající autový kop musí mít míč na postranní čáře nebo v zámezí ve vzdálenosti zhruba do 50 cm od postranní čáry.
 • Míč nesmí být v hrací ploše, jinak se jedná o špatné rozehrání.
 • Před samotným rozehráním musí být míč v klidové poloze, nesmí být v pohybu.
 • Stojná noha rozehrávajícího hráče musí být v kontaktu s postranní čárou nebo celým objemem v zámezí.
 • V případě, že je stojná noha rozehrávajícího hráče celým svým objemem v hrací ploše a není v kontaktu s postranní čárou, jedná se o přešlap a tím pádem o špatné rozehrání.
 • Pokud hráč rozehraje špatně, míč dostává soupeř.
 • Hráči soupeře musí být při rozehrávání autového kopu ve vzdálenosti 5 metrů od míče.
 • V případě nedodržení této vzdálenosti a úmyslnému zabránění v rozehrání dostává provinilý hráč žlutou kartu a autový kop se opakuje.

Obr. 1) Noha je v zámezí, jedná se o dobře rozehraný autový kop.

Obr. 2) Noha je sice v hřišti, ale je v kontaktu s postranní čárou, jedná se o dobře rozehraný autový kop.

Obr. 3) Noha je celým svým objemem v hřišti bez kontaktu s postranní čárou, jedná se o špatně rozehraný autový kop.

Obr. 1 - dobře
Obr. 2 - dobře
Obr. 3 - špatně

Tresty za vyloučení

DRUH VYLOUČENÍTREST
vyloučení po dvou žlutých kartách1 zápas stop
zmaření vyložené brankové příležitosti nedovoleným způsobem1-2 zápasy stop
faul (podražení, strčení, držení, vražení)1-3 zápasy stop
ostrý faul bez možnosti a šance hrát míč2-5 zápasů stop
urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka bez hanlivých slov2-5 zápasů stop
urážka protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka s hanlivými slovy3-8 zápasů stop
plivnutí na protihráče, funkcionáře, rozhodčího nebo diváka4-7 zápasů stop
fyzické napadení protihráče, funkcionáře nebo diváka4-8 zápasů stop
fyzické napadení rozhodčího1-3 roky stop
ostatní – dle zvážení a rozhodnutí vedení FUTSAL HAVÍŘOV

U vyloučení s pohyblivou délkou trestů se bude přihlížet k okolnostem za jakých vyloučení vzniklo, jak závažný přečin byl vykonán, zda došlo k nějakému zranění, o jakého hráče a z jakého klubu se jedná (recidivista – problémový klub).

O výši všech trestů rozhoduje vedení FUTSAL HAVÍŘOV.

Nový e-mail

Vedení FUTSAL HAVÍŘOV založilo za účelem zjednodušení komunikace mezi kluby a vedením soutěže nový e-mail.

Prosíme tedy zástupce všech mužstev, aby při komunikaci s vedením FUTSAL HAVÍŘOV používali výhradně tuto e-mailovou adresu: info@futsalhavirov.cz

Děkujeme.