HFK Lopata

VEDOUCÍ:Vladimír Moraň+420 737 399 043moran@centrum.cz
ZÁSTUPCE: Radim Varga+420 604 680 322radimvarga@seznam.cz
Soutěž
FUTSAL HAVÍŘOV
Sezóny
2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19