Valná hromada 2020

Vedení Futsal Havířov spustilo online přihlášku pro nový soutěžní ročník 2020/21. Mužstva, která mají zájem startovat v soutěži mají možnost do pátku 28.8.2020 vyplnit online přihlášku na webu https://www.futsalhavirov.cz

Valná hromada: Všechny mužstva přihlášená do soutěžního ročníku 2020/21 jsou povinna se dostavit na valnou hromadu v minimálním počtu dvou zástupců (vedoucí, kapitán). Valné hromady se může zúčastnit jakýkoliv člen Futsalu Havířov. Mužstva, jejichž zástupci se nedostaví na valnou hromadu nebudou připuštěny do nového ročníku. Zástupci mužstev budou na valné hromadě platit nevratnou zálohu na startovné ve výši 1 000 Kč. Zbytek startovného, jehož výše bude známá až po valné hromadě je nutno doplatit do neděle 6.9.2020. Mužstva, která budou platit startovné po tomto datu budou mít startovné navýšené o 1 000 Kč.
Valná hromada se uskuteční v pondělí 31.8.2020 od 18:00 do 20:00 hod. v Sportbaru Slávie na MSH Slávie Havířov.

Program valné hromady:

  • zahájení
  • platba zálohy na startovné
  • hrací systém
  • rozpočet
  • propozice
  • futsalová pravidla + školení
  • diskuze
  • hlasování a schvalování

Rozlosování zápasů proběhne během měsíce září, začátek soutěže je plánovaný na konec září. Předpokládaný konec soutěže je duben 2021.